Green Go

Green Go

Gerçek Zamanlı Fosfor:

Fosfor makro besin elementlerindendir. Bitkilerde generatif (Çiçek-Tohum-Meyve oluşum dönemi) organların oluşumunda ve köklerin gelişiminde önemli rolü vardır. Bitki, en fazla Fosfor tüketimini ise çiçeklenme döneminden hemen önce ve tohumlarının oluştuğu dönemlerinde ihtiyaç duyarlar. Fosfor, enerji üretiminde ve bazı bitkisel faaliyetlerde etkilidirler. PHOZSİN ZNP, vegetatif (dal-kök-yaprakoluşumu) dönemlerinde kullanılması şiddetle tavsiye edilir. Çünkü düşük Ph seviyesine sahip olması ile diğer micro elementlerin ( Demir (Fe), Çinko (Zn), Kalsiyum (Ca), Bor(B) ve Mangan(Mn) gibi ) alımını olumlu etkiler. PHOZSİN ZNP ana üretim materyali olarak Fosforik Asit kullanılmakla beraber içeriğindeki Nitrat Azotu ve sonradan nitrat azotuna dönüşecek olan Amonyum Azotu sayesinde çiçeklenme faaliyetlerini destekleyici ve artırıcı yönde amaca yönelik dengeli bir besleme yapmak mümkündür. Çiçeklenme sonrası çiçek saplarının sağlamlaşması ve çiçek zaiyatının en aza indirgenmesi için Çinko etkili olmaktadır.

Garanti edilen içerik:

Toplam Organik Madde

%5

Alginik Asit

%13

Maksimum (dS/m)

%15

Suda Çözünür Fosfor Çinko (Zn)

%3

pH Aralığı

4,6-6,6